Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Split Central

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Giường & Ăn sáng ở những nơi an toàn
Split Central
4.1   

3 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Reasonably priced private accommodation in Split centre. Newly renovated close to everything.