Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Rimini Backpackers Hostel Villa Garofano

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rimini
Tài sản tốt nhất trong Rimini
Tài sản rẻ nhất trong Rimini

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Tìm kiếm sẵn có giường ngủ và bữa sáng tốt nhất trong Rimini
Rimini Backpackers Hostel Villa Garofano
3.8   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

B&B service from 15, 00 Euro only! the best backpackers & student budget accomodation in Rimini