Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Leccesalento Bed and Breakfast

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Lecce
Tài sản tốt nhất trong Lecce
Tài sản rẻ nhất trong Lecce

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt vé chuyến bay và thuê xe hơi với giường & Bữa ăn sáng
Leccesalento Bed and Breakfast
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

rooms in lecce's historic plaza