Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Leccesalento Bed and Breakfast

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Lecce
Tài sản tốt nhất trong Lecce
Tài sản rẻ nhất trong Lecce

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt giá thấp cho giường ngủ và bữa sáng trong Lecce
Leccesalento Bed and Breakfast
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

rooms in lecce's historic plaza