Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Lavele Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Giá phòng ngủ & bữa sáng giá rẻ và sẵn có trong Sofia
Lavele Hostel
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

New, clean and cozy hostel in the very heart of Sofia's center