Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Fivos

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Athens
Tài sản tốt nhất trong Athens
Tài sản rẻ nhất trong Athens

Nhất Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Hotel Fivos

3.2   

12 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

HOTEL FIVOS IS LTED MONASTIE OF MOST OF THE TOURIS ALSO OFFER LONG TERM ACCOMODATION AT VERY LOW PRICE.