Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Da Gale

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Albufeira
Tài sản tốt nhất trong Albufeira
Tài sản rẻ nhất trong Albufeira

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Giường mát nhất & Bữa sáng trên thế giới trong Albufeira, Portugal
Hotel Da Gale
4.2   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Da Galé was built in 1982 and is located in Cerro da Piedade, the highest part of Albufeira, about 300 metres from the town centre.