Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Da Gale

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Albufeira
Tài sản tốt nhất trong Albufeira
Tài sản rẻ nhất trong Albufeira

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Giường và bữa sáng và nhà nghỉ trong Albufeira
Hotel Da Gale
4.2   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Da Galé was built in 1982 and is located in Cerro da Piedade, the highest part of Albufeira, about 300 metres from the town centre.