Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Castello D'Urso Somma

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Catania
Tài sản tốt nhất trong Catania
Tài sản rẻ nhất trong Catania

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Castello D'Urso Somma
Castello D'Urso Somma
4.2   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

Unusual B&B, housed in 2 self contained annexes around a historic Castel.