Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Best Western Hotel Expo

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Giường & Bữa sáng gần các điểm mốc lịch sử và di tích
Best Western Hotel Expo
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

10 minutes away from the Sofia Airport and a few steps from the Inter Expo Center Sofia.