Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Best Western Hotel Expo

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Các điểm kỳ nghỉ phổ biến trong Sofia, Bulgaria
Best Western Hotel Expo
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

10 minutes away from the Sofia Airport and a few steps from the Inter Expo Center Sofia.