Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Archimede Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Siracusa
Tài sản tốt nhất trong Siracusa
Tài sản rẻ nhất trong Siracusa

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giường và bữa sáng và nhà nghỉ trong Siracusa
Archimede Hotel
4.2   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Small hotel directly managed offers a friendly and courteous atmosphere to its guests