Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Angela Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Angela Hostel
Angela Hostel
3.2   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Nice rooms for just overnight staying or great hollydays. 5 two bed rooms, 2 four bed rooms, 1 two bed room with bathroom and 1 four beds room with bathroom.